Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đỗ Thị Minh Thu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Liên kết

Unit 7. Saving energy

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Minh Thu
Ngày gửi: 10h:36' 18-04-2018
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO MY CLASS


Good morning Everybody


Unit 7
Saving Energy
GETTING STARTED – LISTEN AND READ + LANGUAGE 1
What should we do to save energy?
What should we do to save energy?
- Turning off the faucets after using
- Turning off the TV or the stereo when no one is watching it or listening to it
- Don’t turn on the stereo and the TV at the same time
- Turning off the light if it isn’t necessary
- …
New words
1. water bill:
hoá đơn nước
2. faucet :
vòi nước
3. (to) drip :
nhỏ giọt
4. pipe :
ống nước
5. crack :
vết nứt
7. enormous = very big :
6. plumber:
thợ sửa đường ống nước
nhiều, khổng lồ
8. (to) suggest
:đề nghị
+ V-ing
Ex: I suggest closing your book
plumber
crack
pipe
drip
faucet
water bill
CHECKING WORDS
1
2
3
4
5
6
Mrs. Mi
Mrs. Ha
2 - LISTEN AND READ
Mrs. Mi is taking with her neighbor, Mrs. Ha
What’s the matter, Mrs. Ha?
I’m worried about my most recent water bill. It’s enormous.
Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses
How do I do that?
First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.
I’ll do that.
Baths use twice as much water as showers, so I suggest talking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.
I see. Thank you
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
1. Mrs. Ha is worried about her water bill
2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water.
3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.
4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes.
5. Mrs. Mi suggests taking showers to save water.
True / False statements:
T
T
T
F
F
Mrs. Ha hasn’t checked the pipes in her house.
Mrs. Mi suggests getting a plumber to check cracks in the pipes.
1.I suggest taking showers.
S + suggest + V_ing
Use: To give advice / to make a suggestion.
2.I suggest that you should speak English in class
S + suggest + that + S + should + V-inf…
Form:
Form:
Suggestions

Make suggestions how to save energy at home ?
DISCUSSION
Example:
I suggest putting the lid on the cooking pot when cooking.
Mrs. Ha is worried about her water bill because it is (1).................. . Mrs. Mi (2) .............. that Mrs. Ha should (3)............. the amount of water her family uses by doing three things. Firstly, Mrs. Ha should get a (4) ............... to check if there are any (5) ............. in the pipes. Secondly, she should take (6)............... instead of baths. Finally, she should remember to turn off the (7) ............. .
enormous
suggests
reduce
plumber
cracks
showers
faucets
HOMEWORK
1-Learn the new words by heart.
2- Make a list of things we should do to save energy.
3- Prepare (Listen and Speak)
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION !
Goodbye !
 
Gửi ý kiến