Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đỗ Thị Minh Thu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Liên kết

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Bình
Quận/huyện Thành phố Hòa Bình
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 41548 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Bình
Quận/huyện Thành phố Hòa Bình
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 111472 (xem chi tiết)