Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đỗ Thị Minh Thu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Liên kết

DANH SÁCH BCH CHI ĐOÀN

BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HB STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH GHI CHÚ 1 ...

DS CB-GV-NV

TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Dân Ngày vào Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú Nam Nữ tộc Đảng đào tạo 1 Hoàng Thị Bích Ngọc 04/4/1970 Kinh 26/3/1996 HT CĐSP Toán-Lý CN, ĐHSP Toán Đến T3/2018 2 Phạm Thị Ngọc Lan 02/08/1976 Kinh 07/01/2009 P.HT CĐSP Tiếng Anh - ĐHSP Tiếng Anh 3 Đặng Thị Nguyệt 05/12/1971 M 31/3/2009 Giaó Viên CĐSP Văn-Sử - ĐH Văn 4 Đặng Thị Lan Anh 20/4/1975 Kinh 07/01/2007 Giáo viên CĐSP...

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11-2014

Thứ Tiết Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 GV Nghỉ Hai 1 CC CC CC CC Liên làm PCGD 2 Anh – Thắm Toán – Toản MT - Phương Hóa – Hảo 3 Toán – Toản Anh – Thắm Hóa – Dung(S) Lý – Liên...